Abogados Herencias

MÉS
INFORMACIÓ
HERÈNCIES

Bufet Iglesias està especialitzat a través de la seva dilatada experiència en la transmissió de tot tipus d'herències, procurant sempre buscar l'acord amb els hereus.

Abogados Divorcios

MÉS
INFORMACIÓ
DIVORCIS

Cuidem especialment les relacions entre cònjuges tant en l'aspecte personal com patrimonial i en casos de ruptura procurem amb intensitat un acord econòmic.

Derecho Inmobiliario

MÉS
INFORMACIÓ
DRET IMMOBILIARI

Preparem tot tipus de contractes : arrendaments, compravenda, permutes, reconeixement de deute, drets de vol, drets de superfície així com tot tipus de contractes immobiliaris.